Zpracování dokumentace požární ochrany​

Zpracujeme pro Vaši činnost dokumentaci požární ochrany se všemi souvisejícími dokumenty. Dokumentaci za Vás budeme průběžně aktualizovat.

Legislativní změny ohlídáme a zapracujeme zdarma!

Součástí dokumentace požární ochrany jsou následující části:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • požární kniha

zpět


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...