Zpracování dokumentace požární ochrany

Zpracujeme pro Váš objekt dokumentaci požární ochrany se všemi souvisejícími dokumenty. Dokumentaci za Vás budeme průběžně aktualizovat.

Více zde

Školení požární ochrany

Toto školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při změně pracoviště, má-li tato změna vliv na skutečnosti týkající se požární ochrany. Každé 2 roky se musí být školení opakováno.

Více zde

Preventivní požární prohlídky

v rámci výkonu odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany provádíme také preventivní požární prohlídky.

Více zde


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...