Požárně bezpečnostní řešení stavby - PBŘ

Ať už se jedná o územní řízení, stavební povolení, provedení stavby či změnu stavby nebo jejího užívání, vyžaduje stavební úřad dokumentaci ke stavbě. Součástí této dokumentace je zpravidla požadováno také požárně bezpečnostní řešení stavby od autorizované osoby a se souhlasným stanoviskem hasičského záchranného sboru.

Více zde

Audity a TDI v oblasti požární ochrany

V praxi se až překvapivě často setkáváme se zásadními nedostatky v zajištění požární ochrany staveb. Revizní technici tyto závady často přehlížejí. Nedostatky v požární ochraně mají v případě požáru často fatální důsledky – ztráty na majetku i životech.

Více zde


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...