Zpracování dokumentace BOZP

Připravíme Vám kompletní dokumentaci bezpečnosti práce. Aktivně sledujeme legislativní změny a všechny změny pohlídáme za Vás.

Legislativní změny ohlídáme a zapracujeme zdarma!

Součástí dokumentace BOZP jsou následující části:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • pokyn pro provádění prověrek BOZP
 • druhy, systém a osnovy školení zaměstnanců z BOZP
 • stanovení odpovědných osob za technická zařízení
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • seznam a lhůtník kontrol a revizí technických zařízení
 • bezpečnostní pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

 


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...