Prověrky bezpečnosti práce​

Každý zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen organizovat minimálně jednou ročně prověrku bezpečnosti práce na všech svých pracovištích. Naše odborně způsobilé osoby u Vás provedou patřičnou kontrolu a zpracují potřebné výstupy, případně navrhnou nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům.

Zkontrolujeme vedení jednotlivých evidencí, plnění povinností Vašich zaměstnanců, vybavení pracovišť a další požadavky na bezpečnost práce. Díky mnoha letům zkušeností napříč různými odvětvími víme dobře na co se zaměřit.

Hygiena práce: zpracování kategorizace prací a provádění zátěžových měření


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...