Preventivní požární prohlídky

v rámci výkonu odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany provádíme také preventivní požární prohlídky. Ty se dle zákona provádějí pravidelně každých 12 měsíců případně každých 6 měsíců u činností se zvýšeným požárním nebezpečím a každé 3 měsíce u činností s vysokým požárním nebezpečím.

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky se týká všech právnických osob a podnikajících fyzických osob, které svoji činnost provozují v objektech či zařízeních se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebo v případech, kdy se v objektu či zařízení vyskytuje veřejnost nebo nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli.

Při této prohlídce se zjišťuje platnost revizí hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců v požární ochraně, dodržování podmínek požární bezpečnosti, značení únikových cest a jejich průchodnost a další.

 

zpět


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...