Požární ucpávky

Provádíme montáž požárních ucpávek ve stavbách dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dále poskytujeme pravidelné kontroly požárních ucpávek a audity celistvosti požárních úseků.

Pasivní systémy zamezující šíření požáru napříč budovou jsou jednou z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Hlavní součástí pasivního zabezpečení tvoří požární ucpávky na hranicích požárních úseků. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Požární ucpávky se netýkají pouze novostaveb, ale i staveb v užívání kdykoliv, je-li v požárních úsecích proveden zásah. Bez utěsnění nových prostupů nemůže požární úsek plnit svojí funkci při bránění šíření požáru.

Vedle požárních ucpávek dodáváme a montujeme také protipožární uzávěry, včetně souvisejících stavebních prací.

Ošetření konstrukcí staveb proti požárům

Dle požadavků požárně bezpečnostních řešení ošetřujeme konstrukce staveb a technologie. Aplikujeme protipožární nátěry, nástřiky, omítky a obklady.

 

zpět


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...